Sıkca Sorulan Sorular

SORU: KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜN(İLAÇ) HER ZARARLIYA (PEST) YARAR SAĞLAR MI?

CEVAP: Tıp ilaçlarında olduğu gibi, her haşerenin de biyosidal ürünü(ilacı) ayrıdır. Örneğin, hamamböcekleri için uygulanan biyosidal ürün(ilaç), kemirgen (fare, sıçan v.s) mücadelesinde yarar sağlamaz..

*****************************************************************************************************************

 

SORU: UYGULAMANIN(ilaçlama) MEVSİMİ VAR MIDIR?

CEVAP: Hayır. Özellikle Ege-Akdeniz Bölgesi, İzmir gibi ılıman ve nemli iklime sahip yörelerde, haşereler üreyecek ve yaşayacak ortamı bulurlar. Dolayısıyla yılın her mevsiminde uygulama (haşere mücadelesi) gerekmektedir.

****************************************************************************************************************

SORU: İLAÇLAMA KESİN ÇÖZÜM MÜDÜR?

CEVAP:  Bir defa ilaçlama yapmakla çözüme ulaşılamaz. Zararlılarla mücadele,  aynı insan hastalıklarında olduğu gibi, bir tedavi süreci gerektirir. Uygulamanın belirli periyotlarla tekrarı gerekmektedir. İlaçlama periyodu, uygulama yapılacak yerin konumu, iştigal konusu ve zararlının cinsine göre haftada birden başlar...  altı ayda bire kadar değişkenlik gösterebilir.  

 

Örneğin bir konutta (ev, apartman) altı aylık periyotlar yeterli iken... bir gıda üretim merkezine onbeş günlük rutin kontrollarla... kemirgenlerin bol miktarda görüldüğü örneğin hizmet verdiğimiz İZMİR METROSU ULAŞIM A.Ş ünitelerine haftalık periyotlarla müdahale gerekmektedir.

******************************************************************************************************************

SORU: BİYOSİDAL ÜRÜNLER (İLAÇLAR) İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MIDIR?

CEVAP: Evet... Genel olarak dozunda kullanılmayan her BİYOSİDAL ÜRÜN (ilaç), insan sağlığına zarar verir. Uygulamada (Haşere mücadelesinde)- "TARIM İLACI" kesinlikle kullanılmamalıdır. " HALK - ÇEVRE SAĞLIĞI" için özel olarak üretilen, T.C. Sağlık Bakanlığı`ndan onaylı biyosidal ürünler kullanılmalıdır.

 

GAROTE`nin NOTU: BU BİYOSİDAL ÜRÜNLER (İLAÇLAR) DOZUNDA VE BELGELİ, UZMAN KİŞİLERCE KULLANILDIĞI MÜDDETÇE ZARARLI DEĞİLDİR. 

*****************************************************************************************************************

SORU: BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN (İLAÇLARIN), "HALK-ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜNÜ" OLDUKLARI NEREDEN ANLAŞILIR?

CEVAP: Bu BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN (pestisitlerin), üretici firma tarafından hazırlanmış olan MSDS (Material Safety Data Sheet - Malzeme Güvenlik Kartlarının olması gerekmektedir. Bu belgede, kullanılacak ürünün zehirlilik (toksidite) durumu, kokusu, leke bırakıp bırakmadığı, kullanılması gereken miktar... insanın göz, deri v.s organlarına verebileceği zararlar belirtilmektedir.

 

Halk-Çevre Sağlığı biyosidal ürünleri T.C Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırıldığından ambalajların üzerinde, halk-çevre sağlığı ürünü oldukları da yazmaktadır.

 

GAROTE`nin NOTU: Sayın İlgililer, Sağlığınızı dikkate alıyorsanız, ilaçlama uygulaması yaptıracağınız kişi ya da kuruluştan, MSDS belgesini mutlaka isteyiniz ve inceleyiniz.

*******************************************************************************************************************

SORU: UYGULAMA(İLAÇLAMA) GARANTİSİ VAR MIDIR?

 

CEVAP: Lokal-Bölgesel uygulamalarda garanti vermek, yâni "bir daha haşere görmeyeceksiniz" demek, her şeyden önce bilime aykırıdır. Biyosidal ürüne (ilaca) göre değişmekle birlikte, azami biyosidal ürün (ilaç) kalılıcılığı iki aydır.

 

Türü ne olursa olsun uygulamada, haşere kontrolunun yapılacağı yerin çeşitliliğine göre, belirli dönemlerde kontrol uygulaması yapılmalıdır. Bu periyotlar, örneğin bir alış veriş merkezinin gıda ile iştigal eden bölümlerinde haftada bir veya onbeş günde bire kadar inebilir. Fakat bir konutta altı aylık periyotlar yeterli olabilir.  Bazı tarım ilacı kullanan firmalar garanti süresini 1 yıl olarak belirtmektedirler.  Bu süre bilime ve doğaya aykırıdır.


Tekraren hatırlatıyoruz: 1 yıl garanti verenler mutlaka tarım ilacı kullanmaktadır. Tarım ilaçları insan sağlığına zararlıdır... ölümcül tehlikeleri bulunmaktadır. Aman dikkat!  

 

GAROTE`nin NOTU: Şirketimizle yapılan "anlaşma" karşılığında, ilaçlama periyotları arasındaki şikâyetleriniz vukuunda, ek ücret talebinde bulunmadan müdahale etmek, sorumluluk ve görev bilincimizin gereğidir.

*********************************************************************************************************************  

SORU: BİYOSİDAL ÜRÜNÜ ( İLACI) MÜŞTERİYE GÖRE YETERLİ DOZ VE MİKTARDA KULLANMIYORSUNUZ, NEDEN?  

CEVAP: Her biyosidal ürünün (ilaç), T.C Sağlık Bakanlığınca belirtilmiş bulunan etkili doz ve kullanım miktarları bulunmaktadır. Bunların altına inmek, haşerelerde bağışıklık geliştirir. Üstüne çıkmak ise insan sağlığına zarar verir.

 

GAROTE`nin NOTU:

HER ŞEYİN İFRATI (AŞIRISI) ZARARDIR...

DOĞADA BULUNAN HERŞEY ZEHİRDİR... İLAÇTA ZEHİRİ AYIRAN TEK FARK DOZDUR.  

********************************************************************************************************************

SORU: MUTFAK DOLAPLARI  BOŞALTILACAK MI?

CEVAP: Dozunda kullanılan biyosidal ürünlerin(ilaçların) insan sağlığına zararı yoktur. Fakat şirketimiz en küçük olasılığı dahi düşünerek, jel metodu uygulaması yapıldığı halde, sadece gıdaların bulunduğu dolapların boşltılmasını rica etmektedir. Buna vakit bulamayan müşterilerimizin dolapları, elemanlarımızca boşaltılmaktadır.

**********************************************************************************************************************  

SORU: EVİ TERKETMEMİZ GEREKİYOR MU?

CEVAP: Limon kolonyasından dahi etkilenebilen allerjik bünyeli müşterilerimiz bulunuyor. Dolayısıyla, her olasılığa karşı uygulama mahallini yarım saat kadar terketmenizde yarar görüyoruz. Ardından uygulama yapılan yeri on-onbeş dakika havalandırdıktan sonra, normal yaşantınıza devam edebilirsiniz.

***********************************************************************************************************************

SORU: KULLANILAN BİYOSİDAL ÜRÜN (İLAÇ) HER HAŞEREYE YARAR SAĞLAR MI?

CEVAP: Tıp ilaçlarında olduğu gibi, her haşerenin de ilacı ayrıdır. Örneğin, hamamböcekleri için uygulanan ilaç, kemirgen (fare, sıçan v.s)  mücadelesinde yarar sağlamaz..

 ***************************************************************************