Hizmetlerimiz


                                                        TANITIM YAZISIDIR

Sayın İlgililer,

GAROTE; 1973 yılından beri,toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkilerde bulunan haşerelerle mücadele etmeküzere - pest control - Türkiye`de ilk kurulan şirketlerin başında gelir.


HaşereKontrolu hizmetimiz, T.C Sağlık Bakanlığı’nın, Halk Sağlığı AlanındaHaşerelere Karşı Biyosidal ÜrünKullanma (İlaçlama) Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’iUluslararası Gıda Koruma ve Hijyen Örgütü’nün AIB FOOD SAFETY & HYGIENE,Dünya Sağlık Teşkilatı(WHO)nın, ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi HACCP,BRC ve ISO 9001:2008 KaliteYönetim Sistemi kriterleri doğrultusunda hazırlanan “Zararlı Kontrolü Şartları Parametresi”ne göre verilmektedir.


Haşerekontrolünün uygulanmasında ve başarıya ulaşmada, SERVİSİMİZİN en yakındestekçisi, siz sayın potansiyel MÜŞTERİMİZ olmalıdır. Dolayısıyla:

A-Her kuruluş – MÜŞTERİ -,  hammaddelerin,ürünlerin veya mekânın kemirgenler, böcekler, kuşlar ve diğer zararlılar tarafındanmevcut veya potansiyel kirlenmesini önlemek amacıyla hazırlanmış bir firma içi zararlı kontrol programıoluşturmalı veya profesyonel bir kuruluştan yardım istenmelidir. 


B-Haşere mücadelesinde, biyosidal ürün(ilaç) kullanımından sorumlu her hangi bir kişi, kontrol teknikleri, zararlı tespiti ve biyosidal ürünler (ilaç)kullanımında bilgi sahibi olmalıdır.


1-Bu kişi, iş yerinin (fabrika, otel, hastane, banka, iş hanı, büyük alış veriş merkezleri, hipermarket, yemek fabrikası, imalathaneler v.b..) tam gün süreliçalışanlarından eğitilmiş bir görevlisi veya;


2-Zararlı mücadelesini yaptığını kanıtlayan, bir oda mensubu ve üretici firmalardan biyosidal ürünleri kullandığı hususunda belgeli profesyonel bir pest kontrol – ilaçlama organizasyonunun çalışanı olabilir. 


C-Kullanılan bütün biyosidal ürünler (haşere ilaçları-pestisitler), T.C SağlıkBakanlığı’nın onayladığı ürünlerden oluşmalı ve “MSDS Malzeme Güvenlik Kartları” bulunmalıdır.

D-Biyosidal Ürünlerin (İlaç) depolanması:

1-Havadar bir odada binadan uzakta, ham maddelerden, bitmiş ürün ve diğer maddelerden  uzakta kilit altında korunmalıdır.

2-Zehirli biyosidal ürün (ilaç), sızıntı veya yayılmasını kontrol altına alacak şekilde inşa edilmiş bir yerde barındırılmalıdır.

3-Bina Güvenlik Kuruluşu, acil durum ilk yardım ekipmanı ile teçhiz edilmelidir.

4-Boş haşere biyosidal ürün (ilaç) kutu ya da şişelerinin imhası ile ilgili birprosedür takip edilmelidir.

Anılan atıklar, "Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği ve Atık Yönetimi GenelEsaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde konuyla ilgili T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan belge almış bir kuruluş marifetiyle imha (bertaraf) ettirilmelidir. 

5-Bütün kullanılan ekipman tespit edilmeli ve etiketlenmelidir.


E-Profesyonel bir zararlı kontrolu–pest control firması ile çalışıldığında ise aşağıdakileri içeren bir yazılı anlaşma yapılmalıdır:

1-Sağlanacakhizmetler taslak olarak belirtilmelidir.

2-Tanıtımda bütün biyosidal ürünler (insektisit, rodentisit, larvasit, herbisit v.s) - listelenmeli ve bu öldürücülerin (Material Safety Data Sheet) Malzeme Güvenlik Kartlarıbulunmalıdır.

3-Servisher çağrıldıktan sonra, ya da rutin ziyaretlerde eğer uygulanmışsa, kullanılan biyosidal ürünleri (ilaç) ve zararlı durumunu içeren bir biyosidal ürün uygulama işlem formu (hizmet raporu) sağlanmalıdır.


F-Biyosidal Ürünler (Haşere ilaçları), kuruluş –MÜŞTERİ- çalışanları tarafındankullanıldığında, sorumlu kişi.

1-Yasal lisansa sahip olmalıdır.

2-Bütün biyosidal ürünlerin (haşere ilaçlarının) bir envanteri tutulmalıdır.

3-Aşağıdakileri kapsayan bir zararlı öldürücü kaydı tutulmalıdır:

a-Biyosidal Ürünün (Haşere ilacı) adı,

b-Kullanılan yer ve miktar,

c-Hedef zararlının adı,

d-Gerekiyorve mümkünse zararlı varlığının ispatı.

Bütün güvenlik ekipmanlarının teftiş kaydı ve envanteri tutulmalıdır.


G-Gizli yaşayan ve uçan zararlı kontrolü için yöntemler, aşağıdaki hususların uygulanması ile gerçekleşmelidir.

1-Dışbarınakların eliminasyonu;

2-Sinektelleri, kapıların yalıtımı ve metal kaplamalar ile her tür zararlıyı binalarındışarıda tutmak.

3-Dışarıdave içerde bulunan çöp, eski malzeme ve ürün kalıntılarının uygun şekildedepolanıp, fazla bekletilmeden, periyodik olarak iş yerinden uzaklaştırılması.

4-Atıkyiyecekler, sağlık koşullarına uygun olarak depolanmalıdır.

5-İçbarınakların eliminasyonu.

6-Mamul ürünlerin uygun depolanması.

 

H-Kemirgen kontrol programı şunlardan oluşmalıdır.

1-Aşağıdaki hususları gösteren şematik bir diyagram:

a-Bina dahilinde kemirgen tuzakları (kapanlar) veya yem koruma kutuları-monitörler(non-toxıc ındicatorlar).

b-Kuruluşun dış çevresinin etrafında belirli aralıklarla yere kemirgen için öldürücü yem içeren kapanlar veya yem kutuları-monitörler.

c-(Hammaddedepolama, işlem alanları, veya bitmiş ürün depolamada kemirgen öldürücüler kullanılmamalıdır. Çok mecbur kalındığında, dar periyotlarla kontrol edilmesi kaydıyla toxic madde kullanılabilir)


2-Kemirgen yem kutularının dört haftada bir teftiş edildiğini garantileyecek bir kemirgen kontrol teftiş yöntemi.


3-İçerideki yakalanma yerlerinin kayıtlarını tutma ve bu barınaklara giriş yerlerinin bulunmasında istatistiki bir yaklaşım sağlanması amacıyla referans olarak alma.


4-Kemirgen oyuklarının, kemirgen kaçışlarının ve hem içerde, hem de dışarıda kemirgenleri çekecek herhangi bir durumun eliminasyonu.


I-Elektrikli uçan zararlı ızgaraları, toz patlaması riski olan bölgeler dışında, uçan zararlı kontrolünde  kullanılabilir.

Elektrikli uçan zararlı tutucuları (EFK) kullanıldığı takdirde:

1-Buna maruz kalan ürün tanklarından, haznelerden, kutulardan, bantlardan, tıkaçlardan veya gıda ile temas eden diğer ekipmandan en az 10 ft. ~ 3-3.5 mt uzaklıkta olmalıdır.

2-Haftalık olarak teftiş edilen ve temizlenen uygun tablalar teçhiz edilmiş olmalıdır. Potansiyel zararlı gelişimini belirlemek için yakalama tablalarındaki birikim analiz edilmelidir. (sayım yöntemi)

3-Her uçan zararlının kanatlanma öncesi veya yılda asgari bir kez UV ışık tüplerinin değiştirilmesi için takvim düzenlenmiş olmalıdır.


J-Kuşlar, aşağıdakiler uygulanarak kontrol altına alınmalıdır:

1-Tüm dış yuva ve tüneklerin eliminasyonu... Gerekiyorsa ağ gerilmesi... Bom cihazıv.s...

2-Beslenmeyi önleme amacıyla, atık gıda maddeleri uygun şekilde depolanmalıdır.

3-Pencereler tel, kapılar da şerit perdeler veya diğer mekanik araçlarla korunmalıdır.

4-Ürün malzeme giriş çıkış kapılarına polietilenden bantlar, dikey olarak monte edilmelidir.


K-Kuruluşta üretilen ürünlerin temas ettiği yüzeyler, daima sağlık koşullarınauygun temizlikte olmalıdır.


L-Çevrede bulunan komşu kuruluşların gerçekleştirdiği uygulamalarda (ilaçlamalarda)kullanılan biyosidal ürünler (haşere ilaçları), mümkünse izlenmelidir.


M-Bina çevresinde bulunan gerek kuruluşa-MÜŞTERİ- ait, gerekse belediye veya benzer kuruluşlara ait kanal, rögar veya ızgaralar devamlı izlenmelidir. 

Buna göre şöyle bir parametre ortaya çıkar:

01-SERVİS İLE ANLAŞMA,ZARARLI KONTROL PROGRAMI OLUŞTURMA:

Aramızda gerçekleştirilecek bir anlaşma sonunda, İlgili bölümünüz ile zararlı kontrol programı oluşturulacaktır.

02-BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN(İLAÇ) LİSTESİ & Material Safety Data Sheet:

Kullanılması düşünülen biyosidal ürünlerin (ilaç) listesi ve MSDS (Malzeme Güvenlik Kartları) tarafınıza sunulacaktır.

03-BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN (İLAÇ) DEPOLANMASI:

Biyosidal ürünler, uluslararası standartlarda tarafımızca depolanmaktadır.

Boş biyosidal ürün (ilaç) kutu ya da şişelerinin imhası ile ilgili bir prosedür takip edilmektedir. .

Anılan atıklar, "Tehlikeli Atıkların KontroluYönetmeliği ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik"çerçevesinde konuyla ilgili T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan belge almış bir kuruluş marifetiyle imha (bertaraf) ettirilmektedir.

04-DIŞ BARINAK ELİMİNASYONU:

Dış barınak eliminasyonu, lokal mücadelelerde son derece zordur… Mücadele işletme içinde profesyonel bir faaliyet, komşu işletmeler ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak ve entegre bir zararlı mücadele programı oluşturulması ile başarıya ulaşabilir. Özellikle çevresinde bakir alanlar bulunan işletmeler içindış barınak eliminasyonu daha da önemlidir. Konu servisimizce dikkatle gözlenecektir. Her türlü olağan ya da sürpriz gelişmeye karşı gerekli önlemler derhal alınacak ve müdahale edilecektir. 

05- SİNEK TELİ, KAPI YALITIMI MALZEME TEMİNİ:

İşletmenizin bina dizaynı ve yalıtımı hakkında incelemeler yapılacaktır. Son yıllarda HACCP, BRC ve benzeri sistemler, belirli yerlere elektrikli sinek tutucular yerleştirilmesini öngörmektedirler.Dolayısıyla servisimiz uzmanları tarafınıza, belirli dönemlerde bazı önerilerde bulunabilecektir.

06- ATIK ÜRÜN DEPOLAMA:

Atık ürünleri depoladığınız bölümün genellikle temiz tutulması gerekmektedir.Görülecek lüzum üzerine servisimiz uzmanları tarafınıza belirli dönemlerde bazı önerilerde bulunabilecektir.

07-ATIK YİYECEK DEPOLAMA:

İşletme mutfağında (varsa) hizmet verecek kişi ya da kuruluşun, hijyenik esaslara göre çalışması gözlemlenecektir. İlgili yerde bulunan ekipmanlar, yağ tutucuları ve diğer malzemelerin uygunluğu ve benzeri hususlar hakkında,servisimiz uzmanları, -talebiniz hâlinde-tarafınıza belirli dönemlerde bazı önerilerde bulunabilecektir.

08- İÇ BARINAK ELİMİNASYONU:

Servisimiz dahilialanda zararlılara karşı her türlü mücadeleyi verecektir. Kullanılacak sistemler, biyosidal ürünler(ilaçlar), öneriler v.s- diğer maddelerde görüldüğü gibi- detaylarıyla sizlere raporlanacaktır. 

09- MAMUL ÜRÜN DEPOLAMA:

Üretici firma iseniz, mâmul ürünlerinizin depolanmasını uygun şekilde yaptığınızdan eminiz.Yine de servisimiz uzmanları –talebiniz hâlinde- tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir.

10- KULLANIM DIŞI MAMUL ÜRÜN ATILMASI:

Kullanım dışı mamul ürünlerinizin depolama ve atılma sistemlerinde her hangi bir aksaklık gözlendiği takdirde servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir.

11- KEMİRGEN KONTROLU:

Karşımızdaki canlının bizlerene denli zararlı olduklarını bilmekte yarar vardır. Kemirgenlerle mücadelede T.CSağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Normlarına, HACCP, BRC kriterlerine uygun davranmak gerekmektedir. Kemirgenlerle mücadele için fabrika alanına istasyon-monitörler yerleştirilecek; içlerine rodentisit konacak ve kemirgen istasyon-monitörlerinin rutin kontrolleri sürdürülecektir. Gerek görüldüğü takdirde dış alan ve arazide de önlem alınacaktır.

12- GİZLİ YAŞAYAN ZARARLI BÖCEK KONTROLU:

Gizliyaşayan zararlılarla mücadelede de –kemirgen kontrolunda olduğu gibi- SağlıkBakanlığı Çevre Sağlığı Normlarına, HACCP ve BRC kriterlerine uygun davranmak gerekmektedir. Dolayısıyla kimyasal kullanımı asgariye indirilerek uygulama gerçekleştirilecektir. Sunulan hizmet raporlarında belirtildiği gibi, özellikle İç alanda, insan sağlığına zararı olmayan jel ürünler da kullanılacaktır..

13-UÇAN ZARARLI KONTROLU:

Her türü çan zararlıların bina içine girmelerini engellemek için, kapı, pencere, çatı yalıtımının çok iyi yapılması gerekmektedir. İşletmenizin yapısal özellikleri ve izolasyonu iyi olduğu takdirde her hangi bir risk bulunmayacaktır. Dolayısıyla herrutin-periyodik ziyarette konu ciddiyetle gözlemlenecektir ve servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir

14- ÜRÜNLE TEMAS EDEN YÜZEYTEMİZLİĞİ:

Yüzeytemizliğinin tarafınızca ve layıkıyla yapılacağından/yapıldığından eminiz...

15- ÇEVREDEKİ BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN (İLAÇ)İZLENMESİ:

Çevre,  SERVİS’imizce gözlenecektir.  Servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir

16- KANAL, ROGAR, IZGARA V.S İZLEME:

Etraftaki kanal,rögar ve ızgaralar izlenecek; gerektiğinde SERVİS’imizce ilaçlanacaktır.

17- TOPLUM, İŞÇİ SAĞLIĞI DEZENFEKSİYONU:

Değişikyörelerden gelip, fabrika mahallinde buluşan çalışanların sağlığı ( işçisağlığı, iş güvenliği) açısından soyunma odaları, WC’ler v.s yerlere “ToplumSağlığı Dezenfeksiyonu” yapılacaktır. Dezenfektan olarak amonyum bileşiği içeren ve ticari adı disinfex, mefarolv.s olan preparatlar kullanılacaktır.

18- BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞLEM FORMU (SERVİS HİZMET RAPORU):

Her periyodik –rutin- ziyaretten sonra Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formu “Servis Hizmet Raporu”, “ İstasyon-Monitör Yerleştirme Listesi”v.s raporlar sunulacaktır.

19- EĞİTİM:

İhtiyaç halinde ve talebiniz üzerine servisimizuzmanları, kadrolu personelinize eğitim vermeğe hazırdır.

20-PEYZAJ DÜZENLEMESİ:

Servisimiz, bahçenizinbulunduğu alanda uygun tasarım ve projelendirmeyi yaparak, bahçenize uygun bitki örtüsünü oluşturacaktır. Bahçenizin daima yeşil kalmasını sağlayacak her mevsim sürekli çiçekli bahçe oluşumuna kadar her şeyi, sizin adınıza düşünecek ve tarafınıza önerilerde bulunacaktır. Böylece sınırlı yeşil alanlarınızdan maksimum faydalanmanız sağlanacaktır.

GENEL BİYOSİDAL ÜRÜN(İLAÇ) ve UYGULAMA(İLAÇLAMA)ŞEKLİ:

Uygulama alanlarında kimyasal ürün kullanımı, ürün güvenliği ve çevre sağlığı gözönüne alınarak, en son alternatif olmalıdır. Ne var ki kullanımın zorunlu olması durumunda, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi en düşük bulunan ve çapraz kontaminasyona (bulaşma-kirlenme) yol açmayan biyosidal ürünler (ilaçlar) kullanılacaktır.

Uygulama gizli yaşayan zararlılar ve/veya toplum sağlığı dezenfeksiyonu için, jelleme ve/veya satıh uygulaması(ilaçlaması)şeklinde ve/veya el tazyikli pülverizatörlerle ve/veya ULV cihazlarıyla… fare,sıçan, gelincik v.b.. kemirgen mücadelesi pellet ve/veya mum bloklarla (indikatör)destekli istasyon-monitörlerle ve/veya kapanlarla;  yılan, akrep ve benzeri zararlılarla mücadele tozlama metodu ile;  uçan zararlı mücadelesi ise -ihtiyaca göre- el tazyikli pülverizatör ve/veya sisleme cihazları ile gerçekleştirilir..

Uygulama(İlaçlama) periyodları haricinde, MÜŞTERİ tarafınca vuku bulabilecek herhangi bir şikayet gerçekleşirse SERVİSİMİZ, ek ücret talebinde bulunmadan ekibini gönderip, kontrol uygulamasını(ilaçlamasını)yinelemeyi taahhüt etmektedir. Firmamız bilgisizce yapılan mücadelenin hem pahalı, hem de geçici, yani sonuçsuz kalacak bir mücadele olduğunun bilinci içinde görev yapan elemanlardan oluşmaktadır...

UYGULAMA(İLAÇLAMA) GÜN VE MÜDDETİ:

Uygulama, aramızda yapılacak yıllık anlaşma doğrultusunda, ya da yazılı anlaşmaya gerek görmeden, karşılıklı güven çerçevesinde, fakat her iki tarafın da müsait olduğu bir gün ve zamanda gerçekleştirilir. GAROTE, BİZ SİZİN SIRDAŞINIZIZ...


İŞGÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI :

Uygulama personeli, 

 a) Tyvex veya benzeri tulum,

 b) Nitrile veya Latex veya benzeri eldiven,

 c) Goggle tip ve kimyasal dirençli gözlük,

 d) Silikon tipte yarım yüz maskesi,

 e) Organik, inorganik ve kükürt dioksit buhargazlarına dayanıklı kartuş ve

 f)  ABZ1 tip kombine filtre kullanmaktadırlar.

İşyerinizin en temel ve sağlıksal olan buihtiyacında bizlerden hizmet talebinde bulunursanız, şirketimizin bir yetkilisiderhal sizlerle temas kuracaktır... En derin saygılarımızla


ALİ RIZA SAYSEN                                                                                        

YönetmenNOT: Anlaşma halinde,  gerekli bütün dokümanlar sunulacaktır...                            


 


 

Etiketler: imha bertaraf atık Tehlikeli Atık Kontrol Yönetmeliği Atık Yönetimi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belge ilaç listesi msds material safety data sheet anlaşma depolama biyosidal ürün dış barınak sinek teli sinek tutucu kapı yalıtım atık ürün depolama atık yiyecek depolama malzeme iç barınak eliminasyon mamul ürün depolama kemirgen kontrolü gizli yaşayan kontrolü zararlı böcek kontrolü uçan zararlı kontrolü yüzey temizliği kanal rögar logar toplum sağlığı eğitim hijyen raporlama genel rapor dünya sağlık teşkilatı iso 9001-2008 iso 22000 haccp brc kalite yönetim sistemi sözleşme peyzaj düzenleme haşere kontrolu bahçe tanzimi çiçek iş güvenliği işçi sağlığı sır saklama