İlaçlama Yöntemi

Sayın İlgililer,

 

Uygulama (Haşere Kontrolu) hizmetimiz, T.C Sağlık Bakanlığı’nın, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama- biyosidal ürün uygulama- Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik’i Uluslararası Gıda Koruma ve Hijyen Örgütü’nün AIB FOOD SAFETY & HYGIENE, Dünya Sağlık Teşkilatı(WHO)nın, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi HACCP kriterleri doğrultusunda hazırlanan Zararlı Kontrolü Şartları Parametresine göre verilmektedir. 


Bu parametreye göre:

 

01-SERVİS İLE ANLAŞMA, ZARARLI KONTROL (UYGULAMA) PROGRAMI  OLUŞTURMA:

Aramızda gerçekleştirilecek bir anlaşma sonunda, İlgili bölümünüz ile zararlı kontrol programı oluşturulacaktır.

 

02-BİYOSİDAL ÜRÜNLER (İLAÇ) LİSTESİ & Material Safety Data Sheet (MSDS):

Kullanılması düşünülen biyosidal Ürünlerin (ilaçların) listesi ve MSDS (Malzeme Güvenlik Kartları) tarafınıza sunulacaktır.

 

03- BİYOSİDİL ÜRÜNLERİN (İLAÇLARIN) DEPOLANMASI:

Biyosidal Ürünler (İlaçlar), uluslararası standartlarda tarafımızca depolanmaktadır.


Boş haşere biyosidal ürün (ilaç) kutu ya da şişelerinin imhası ile ilgili bir prosedür takip edilmektedir.

Anılan atıklar, "Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde konuyla ilgili T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan belge almış bir kuruluş marifetiyle imha(bertaraf) ettirilmektedir. 04-DIŞ BARINAK ELİMİNASYONU:

Dış barınak eliminasyonu, lokal mücadelelerde son derece zordur… Uygulama (Mücadele) işletme içinde profesyonel bir faaliyet, komşu işletmeler ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak ve entegre bir zararlı mücadele programı oluşturulması ile başarıya ulaşabilir. Özellikle çevresinde bakir alanlar bulunan işletmeler için dış barınak eliminasyonu daha da önemlidir. Konu servisimizce dikkatle gözlenecektir. Her türlü olağan ya da sürpriz gelişmeye karşı gerekli önlemler derhal alınacak ve müdahale edilecektir. 05- SİNEK TELİ, KAPI YALITIMI MALZEME TEMİNİ:

İşletmenizin bina dizaynı ve yalıtımı hakkında incelemeler yapılacaktır. Son yıllarda HACCP ve benzeri sistemler, belirli yerlere elektrikli sinek tutucular yerleştirilmesini öngörmektedirler. Dolayısıyla servisimiz uzmanları tarafınıza, belirli dönemlerde bazı önerilerde bulunabilecektir.


06- ATIK ÜRÜN DEPOLAMA:

Atık ürünleri depoladığınız bölümün genellikle temiz tutulması gerekmektedir. Görülecek lüzum üzerine servisimiz uzmanları-uygulayıcılar- tarafınıza belirli dönemlerde bazı önerilerde bulunabilecektir.

 

07- ATIK YİYECEK DEPOLAMA:

İşletme mutfağında (varsa) hizmet verecek kişi ya da kuruluşun, hijyenik esaslara göre çalışması gözlemlenecektir. Görülecek lüzum üzerine servisimiz uzmanları-uygulayıcılar- tarafınıza belirli dönemlerde bazı önerilerde bulunabilecektir.

 

08- İÇ BARINAK ELİMİNASYONU:

Servisimiz dahili alanda zararlılara karşı her türlü mücadeleyi verecektir. Kullanılacak sistemler, biyosidal ürünler-ilaçlar-, öneriler v.s- diğer maddelerde görüldüğü gibi- detaylarıyla sizlere raporlanacaktır. 

 

09- MAMUL ÜRÜN DEPOLAMA:

Mamul ürünlerin depolanmasının uygun şekilde yapılacağından eminiz. Yine de servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir.

 

10- KULLANIM DIŞI MAMUL ÜRÜN ATILMASI:

Kullanım dışı mamul ürünlerin depolama ve atılma sistemlerinde her hangi bir aksaklık gözlendiği takdirde servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir.

 

11- KEMİRGEN KONTROLU:

Karşımızdaki canlının bizlere ne denli zararlı olduklarını bilmekte yarar vardır. Kemirgenlerle mücadelede T.C Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Normlarına ve HACCP kriterlerine uygun davranmak gerekmektedir. Kemirgenlerle mücadele için fabrika alanına monitörler yerleştirilecek; içlerine biyosidal ürün olarak rodentisit konacak ve kemirgen monitörlerinin rutin kontrolleri sürdürülecektir. Gerek görüldüğü takdirde dış alan ve arazide de önlem alınacaktır.

 

12- GİZLİ YAŞAYAN ZARARLI BÖCEK KONTROLU:

Gizli yaşayan zararlılarla mücadele uygulamasında da  –kemirgen kontrolunda olduğu gibi- T.C Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Normlarına ve HACCP kriterlerine uygun davranmak gerekmektedir. Dolayısıyla biyosidal ürün kullanımı-jel, pestisit, insektisit v.s-,  asgariye indirilerek uygulama gerçekleştirilecektir. Sunulan hizmet raporlarında belirtildiği gibi. Özellikle İç alanda, insan sağlığına zararı olmayan jel preparatlar da kullanılacaktır..

 

13- UÇAN ZARARLI KONTROLU:

Uçan zararlıların bina içine girmelerini engellemek için, kapı, pencere, çatı yalıtımının çok iyi yapılması gerekmektedir. İşletmenizin yapısal özellikleri ve izolasyonu iyi olduğu takdirde her hangi bir risk görülmeyecektir. Yine de her rutin-periyodik ziyarette konu ciddiyetle gözlemlenecektir ve servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunulabilecektir.

 

14- ÜRÜNLE TEMAS EDEN YÜZEY TEMİZLİĞİ:

Yüzey temizliğinin tarafınızca ve layıkıyla yapılacağından eminiz...

 

15- ÇEVREDEKİ İLAÇLARIN İZLENMESİ:

Çevre,  SERVİS’imizce gözlenecektir.  Servisimiz uzmanları tarafınıza bazı önerilerde bulunabilecektir

 

16- KANAL, RÖGAR, IZGARA V.S İZLEME:

Etraftaki kanal, rögar ve ızgaralar izlenecek; gerektiğinde SERVİS’imizce ilaçlanacaktır.

 

17- TOPLUM SAĞLIĞI DEZENFEKSİYONU:

Değişik yörelerden gelip, fabrika mahallinde buluşan çalışanların sağlığı ( işçi sağlığı, iş güvenliği) açısından soyunma odaları, WC’ler v.s yerlere “Toplum Sağlığı Dezenfeksiyonu uygulaması” yapılacaktır.  

 

18- BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞLEM FORMU (SERVİS HİZMET RAPORU):

Her periyodik – rutin- ziyaretten sonra Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formu (Servis Hizmet Raporu), “ İstasyon-Monitör Yerleştirme Listesi” v.s raporlar sunulacaktır.

 

19- EĞİTİM:

İhtiyaç halinde ve talebiniz üzerine servisimiz uzmanları, kadrolu personelinize eğitim vermeğe hazırdır.

 

20- TEKNİK DENETLEME RAPORU:

İhtiyaç halinde her yıl sonu teknik rapor sunulacaktır.


20-PEYZAJ DÜZENLEMESİ:

Talebiniz halinde Servisimiz, bahçenizin bulunduğu alanda uygun tasarım ve projelendirmeyi yaparak, bahçenize uygun bitki örtüsünü oluşturur. Bahçenizin daima yeşil kalmasını sağlar… her mevsim sürekli çiçekli bahçe oluşumuna kadar her şeyi düşünür. Sınırlı yeşil alanlarınızdan maksimum seviyede faydalanmanızı sağlar.


GENEL İLAÇ ve İLAÇLAMA ŞEKLİ:

Uygulama alanlarında biyosidal Ürünlerin kullanımı, ürün güvenliği ve çevre sağlığı gözönüne alınarak, en son alternatif olmalıdır. Ne var ki kullanımın zorunlu olması durumunda, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi en düşük bulunan ve çapraz kontaminasyona yol açmayan ilaçlar kullanılacaktır.

 

İlaçlama uygulaması gizli yaşayan zararlılar ve/veya toplum sağlığı dezenfeksiyonu için, jelleme ve/veya satıh ilaçlaması şeklinde ve/veya el tazyikli pülverizatörlerle ve/veya ULV cihazlarıyla… fare, sıçan, gelincik v.b.. kemirgen mücadelesi pellet ve/veya mum bloklarla (indikatör) destekli monitörlerle ve/veya kapanlarla;  yılan, akrep ve benzeri zararlılarla mücadele tozlama metodu ile;  uçan zararlı mücadelesi ise -ihtiyaca göre- el tazyikli pülverizatör ve/veya sisleme cihazları ile gerçekleştirilir..

   

Uygulama periyodları haricinde, MÜŞTERİ tarafınca vuku bulabilecek herhangi bir şikayet gerçekleşirse SERVİSİMİZ, ek ücret talebinde bulunmadan ekibini gönderip, kontrol uygulamasını yinelemeyi  taahhüt etmektedir. Firmamız bilgisizce yapılan uygulamanın hem pahalı, hem de geçici, yani sonuçsuz kalacak bir uygulama olduğunun bilinci içinde görev yapan elemanlardan oluşmaktadır...

 

UYGULAMA (İLAÇLAMA) GÜN VE MÜDDETİ:

Uygulama, aramızda yapılacak yıllık anlaşma doğrultusunda, ya da yazılı anlaşmaya gerek görmeden, karşılıklı güven çerçevesinde, fakat her iki tarafın da müsait olduğu bir gün ve zamanda gerçekleştirilir.

 

İŞGÜVENLİĞİ :

Uygulayıcılarımız(uygulama personeli)

                                    a) Tyvex veya benzeri tulum,

                                    b) Nitrile veya Latex veya benzeri eldiven,

                                    c) Goggle tip ve kimyasal dirençli gözlük,

                                    d) Silikon tipte yarım yüz maskesi,

                                    e) Organik, inorganik ve kükürt dioksit buhar gazlarına dayanıklı kartuş ve

                                    f)  ABZ1 tip kombine filtre kullanmaktadır...

 

İşyerinizin en temel ve sağlıksal olan bu ihtiyacında bizlerden hizmet talebinde bulunursanız, şirketimizin bir yetkilisi derhal sizlerle  temas kuracaktır... En derin saygılarımızla

 

Ali Rıza Saysen

Genel Yönetmen

 

AŞAĞIDA BAZI UYGULAMA YÖNTEMLERİNİ BULACAKSINIZ: jelleme, pülverizasyon, satıh ilaçlaması, efk sinek tutucu, yapışkan levha

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 

 

Etiketler: ilaçlama nasıl yapılır ilaçlama şartları biyosidal ürün uygulama kap kab kacak boşaltma kapalı kalma süresi iç barınak dış barınak kaç saat kapalı Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik izmir ilaçlama anlaşması ilaçlama sözleşme ilaçlama şartname zararlı kontrolü izmir biyosidal ürün nedir insektisit nedir pestisit nedir jel ile ilaçlama gel ile ilaçlama fare sıçan için rodentisit nedir toz larvasit ilaçların msds leri kullanılan ilaçların malzeme güvenlik kartları ilaçların depolaması ilaçların depolanması çevre halk sağlığı ilaç listesi dezenfeksiyon nedir nasıl yapılır fumigasyon nedir nasıl yapılır fümigasyon ilaçlamada işçi sağlığı ilaçlamada iş güvenliği sinek ilaçlama uçan ilaçlama efk sinek tutucu elektrikli sinek tutucu zararlı mücadelesi gizli yaşayan zararlılarla mücadele böcek fare sıçan ilaçlama uygulama ilaçlama ücreti ilaçlama garantisi izmir genel ilaç ve ilaçlama ilaçlama raporu ilaçlama eğitimi ilaçlama denetlemesi ilaçlama teknik denetleme ilaçlama sonrasıhizmet raporu ilaçlama sonrası işlem formu toplum sağlığı dezenfeksiyonu izmir kanal ilaçlaması izmir rögar ilaçlaması izmir rögar ilaçlaması izmir logar ilaçlaması izmir ızgara bakımı ilaçlaması lağım ilaçlaması çevre sağlığı ilaçlama uçan zararlı için ilaçlama sinek ilaçlaması izmie sivrisinek ilaçlaması izmir kara sinek ilaçlama izmir atık depolama eliminasyon sinek teli izmir kapı yalıtımı izmir ilaçlama malzeme temini izmir sinek tutucu izmir sinek yapışkan izmir sinek levha izmir sinek yapışkan levha izmir sinek tuzak izmir fare sıçan kapan izmir sıçan fare monitör izmir fare sıçan istasyon izmir Hamam Böcekleri için ilaçlama izmir Hamam Böcekleri Tanımı Hamam Böcekleri İlaçlama Hamam Böceği İlaçlama izmir Kalorifer Böceği İlaçlama izmir Kalorifer Böceği nedir tanımlama izmir izmir böcek ilaçlama çeşme böcek ilaçlama böcek ilaçlama apartman böcek ilaçlama Ali Rıza Saysen garote karafatma ilaçlama izmir sosyete böceği ilaçlama izmir blatta blatella blatta americana blatta germanicus blatta orientalis hamam böceği ekonomik kayıp izmir böcekçi izmir hamam böceği nedir izmir garote hamam böceklerinin zararları izmir garote hamam böceklerinin yan tesirleri izmir hamam böceklerinin zararları izmir hamam böceğinin pislikleri hamam böcek pisliği ilaçlama elbisesi Tyvex veya benzeri tulum ilaçlamada kullanılan Nitrile veya Latex veya benzeri eldiven ilaçlamada kullanılan Goggle tip ve kimyasal dirençli gözlük ilaçlamada kullanılan Silikon tipte yarım yüz maskesi ilaçlama Organik kartuş ilaçlama inorganik kükürt dioksit buhar gazlarına dayanıklı kartuş ilaçlamada kullanılan ABZ1 tip kombine filtre ilaçlamada yalıtım ilaçlamada kapalı alanlar efk sinek jelleme izmir pülverizasyon izmir satıh ilaçlaması izmir efk sinek tutucu izmir yapışkan levha izmir hamam böceği ilacı zehirli mi ilaçlamada ölüm riski varmı ilaçlamada kalite yönetim sistemi sinekler için elektrikli tuzak elektrikli sinek tutucu ilaçlama parametresi pest control atık imha peyzaj düzenlemesi bahçe bakımı